Sockerfritt, tandhygieniskt tuggummi

      med både xylitol och karbamid
  • V6 neutraliserar syran snabbare och effektivare än andra sockerfria tuggummi.

  • V6 innehåller xylitol som hämmar bakteriernas tillväxt och syraproduktion.

  • V6 innehåller karbamid som neutraliserar syran som förorsakar karies.

  • Bästa effekt får man genom att tugga V6 direkt efter måltid i minst 10 minuter.

  • V6 ersätter inte den dagliga munhygienen, utan är ett effektivt komplement.

  • V6 smakar friskt länge

Förebyggande av karies
Tandborstning med fluorhaltig tandkräm morgon och kväll, regelbunden användning av tandtråd och tandstickor samt tandläkarbesök en gång i halvåret är det bästa sättet att förebygga karies.

Men tandborstning enbart räcker inte för att ta bort plack och eliminera syraangrepp som innebär risk för karies. Trots tandborstning har alla människor mer eller mindre plack på tänderna och i synnerhet mellan tänderna.

pH-balansen i munnen under dagen
Kolhydrater i mat och dryck fermenteras av bakterier (Streptococcus mutans) i placken till syra, i synnerhet mjölksyra, som angriper emaljen på tänderna. Sjunker pH-värdet till under 5,5 börjar emaljen demineraliseras. Ju längre tid demineraliseringen pågår, desto större risk för karies.

Varje gång man äter eller dricker något kolhydrathaltigt startar ett syraangrepp. Det tar ända upp till 40 minuter innan pH-värdet kommit över det kritiska värdet på 5,5 och remineraliseringen börjar. Till dess är emaljen mycket utsatt. Och det kan ta ett par timmar innan pH-balansen är helt återställd.

Saliv - naturens eget skydd mot syraangrepp
Saliven är munnens naturliga skydd mot syraangrepp. Dels verkar det syraneutraliserande, dels har saliven en mekanisk effekt som gör att kolhydrater och placksyra sköljs ur placken. Dessutom innehåller saliven mineralerna kalcium och fosfor som remineraliserar emaljens yttersta del.

Den syraneutraliserande effekten beror på salivens naturliga innehåll av karbamid och natriumbikarbonat. Karbamid är ett annat ord för urinämne och dess kemiska beteckning är H2NCONH2. Den bildas vid omsättningen av protein i kroppen och avlägsnas via njurarna med urinen. Karbamid finns naturligt i både saliven och blodet hos alla människor.

Bakterierna i placken bildar enzymet ureas som spaltar karbamid till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). Den basiska ammoniaken reducerar omedelbart den syra som bakterierna bildat.

Sockerfritt tuggummi ökar utsöndringen av saliv
Det bästa sättet att stoppa syraangrepp på är genom att borsta tänderna varje gång man har ätit eller druckit. Detta är emellertid orealistiskt för de flesta. Ett lätt och effektivt alternativ är att tugga sockerfritt tuggummin. Det stimulerar utsöndringen av saliv. Redan inom den första minuten producerar men 4-13 gånger mer saliv än när man inte tuggar. Efter 10 minuter sjunker utsöndringen av saliv till 2-4 gånger.

En ökad utsöndring av saliv hjälper till att snabbare återställa pH-balansen.

Xylitol minskar produktionen av syra och hämmar bakteriernas tillväxt
Sockerfritt tuggummi är sötat med konstgjorda sötningsmedel, ofta sockeralkoholerna sorbitol eller xylitol. Undersökningar har visat att xylitol i motsatts till sorbitol inte fermenteras av bakterierna i placken.

Bakterierna kan inte utnyttja xylitol som energikälla och därigenom begränsa xylitol bakteriernas tillväxt och därmed också deras produktion av mjölksyra.