En oberoende informationstjänst.
 
Hur uppstår tandvärk?

Rotbehandling när tanden är infekterad

Rotbehandling är nödvändig när pulpan blivit inflammerad eller infekterad. Inflammationen eller infektionen kan ha flera orsaker, exempelvis djup karies, omfattande behandlingar av en enstaka tand, spricka eller fraktur av tand eller fyllning, överbelastning av tand vid tandpressning. Dessutom kan ett slag mot tanden orsaka pulpaskador.

Tandskador kan missfärga tanden

Vid en tandskada kan kärl- och nervförsörjningen ha slitits av vid rotspetsen. När pulpans nerv/kärlsträng slitits av kan vävnaden oftast inte återhämta sig utan dör. I ett senare skede blir en sådan tand oftast infekterad. Tanden behöver inte uppvisa någon synlig spricka eller fraktur vid sådana tillfällen. Eventuellt kan en blödning ha uppstått i pulpan i samband med skadan vilken sedan missfärgar tandkronan till att få en mörkare nyans.

Från ilningar till tandvärk

Innan pulpan blivit infekterad är den inflammerad (pulpit). Vid sådana tillfällen kan patienten uppleva mer eller mindre uttalad tandvärk. I början av inflammationsutvecklingen kan tanden bli mer känslig för kyla och värme. Det visar sig genom en isande, ilande smärta som ligger kvar allt från några sekunder till några minuter efter retningen av tanden. Om ingen behandling görs utvecklas känsligheten till att bli alltmer påträngande och slutligen får patienten ihållande tandvärk. Inflammationen ger en lokal tryckhöjning i pulpavävnaden. Smärtstillande tabletter kan hjälpa till viss del vid tandvärk, men tanden måste alltid rotbehandlas. Rotbehandlingen går ut på att ta bort bakterierna och den infekterade vävnaden från rotkanalerna.

Behandlingen av tandvärk där orsaken är pulpainflammation är därför i första hand inriktad mot att ta bort tryckökningen i vävnaden.

Infekterad pulpa


Obehandlad tand leder till varbildning

Om tanden förblir obehandlad kan antingen symtomen avklinga av sig själv genom att kroppens försvar tar hand om bakterieläckaget eller tillta med följd att en varbildning (abscess) utvecklas. Kroppen måste då göra sig av med varbildningen. Oftast söker varbildningen tömma sig genom att gå igenom käkbenet och ut i omgivande mjukvävnad (kinden, slemhinnan). I detta skede kan patienten bli rejält svullen och det blir nödvändigt med antibiotikabehandling.

Om tanden förblir obehandlad i detta skede kan varbildningen i bästa fall tömma sig utåt på kroppsytan dvs. på kinden eller slemhinnan. Den kanal som varet tömmer sig genom kallas fistel. När tömningen genom fisteln väl skett försvinner värken. Om tanden förblir obehandlad kommer fisteln att öppna sig och tömma var från den pågående processen. En fistel kan aldrig försvinna av sig själv utan behandling av grundorsaken. Ibland kan en fistelöppning försvinna en tid för att senare åter öppna sig. Utan behandling kommer bennedbrytningen runt rotspetsen att öka i omfattning och tandens fäste ytterligare undermineras. Om varbildningen tömmer sig inåt i kroppen, exempelvis i munbotten, uppstår ett kritiskt läge där snabb antibiotika behandling kan vara livsavgörande.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use