En oberoende informationstjänst.
 
Vem kan få implantat?

Åldern en begränsande faktor för implantatbehandling

En begränsning för att sätta in implantat är åldern, inte uppåt men neråt. Implantat sätts inte in på ungdomar som fortfarande växer. Ansiktsskelettets tillväxt avslutas någon gång i 17-20 årsåldern. Barn och ungdomar får därför någon typ av temporär ersättning tills det är lämpligt att göra implantatbehandling. En för tidig insättning av implantat, kan leda till en försämrad estetik. Detta beror på att de egna tänderna förflyttar sig med det växande ansiktsskelettet, vilket inte implantatet gör. Implantattanden kommer därför att ändra ställning i förhållande till de övriga tänderna .

Det finns egentligen inte någon åldersbegränsning uppåt. Möjligen kan ett dåligt allmäntillstånd och sjukdomar göra att implantatbehandling blir betungande att genomgå. Ofta är det dock så, att just den höga åldern, och svårigheter att fungera socialt utan tänder som sitter fast, är det som motiverar till implantatbehandling hos äldre.

Sjukdomar sällan hinder för implantatbehandling

Vid vissa sjukdomar och viss medicinering måste man vara extra vaksam, men de är mycket sällan ett hinder för implantatbehandling. En sådan sjukdom är diabetes, som om den är dåligt inställd kan vara ett hinder för behandling. Vid behov av bentransplantation kan även rökning vara ett hinder.

Här kan du läsa mer om tandimplantat

När kan implantat vara lämpligt alternativ?

Implantatbehandling är bara ett alternativ för att få fastsittande tänder. Så länge det finns tänder kvar finns det oftast andra behandlingsalternativ. Dessa måste alltid övervägas innan man bestämmer vilken behandling som ska göras. Om man inte har några tidigare lagningar i de egna tänderna är det ofta en anledning att föredra implantatbehandling.

Tillräckligt med ben krävs

En förutsättning för att sätta implantat i käkarna är naturligtvis att det finns tillräckligt med ben att fästa implantatet i. För att få ett bra fäste med implantat krävs normalt minst 10 mm bentjocklek men helst mera. Detta är beroende på benets kvalitet och den belastning implantatet kommer att utsättas för. I underkäken begränsas bentillgången av en nerv i käkbenet och i överkäken av näsan och dess bihålor, som gör att benet där är tunt. Bakom den första kindtanden är det därför ofta svårt att finna tillräckligt med fäste för implantat i båda käkarna. Ibland kan bentransplantation göra det möjligt att få fäste för implantaten. Man transplanterar ofta ben till näsans bihålor.

Få implantatbehandlingar misslyckas

Implantatbehandlingar har normalt en mycket hög lyckandefrekvens, över 90% av alla implantat läker in i benet. I de fall de sätts i ben av hög kvalité är lyckandefrekvensen över 95%. Hälften av de implantat som misslyckas gör det på grund av dålig inläkning direkt efter operationen. Den andra hälften förloras på längre sikt , då benet runt implantatet kan brytas ner på grund av infektion runt implantatet vilket kallas periimplantit. Det kan jämföras med en tandlossning som blir runt en tand. Periimplantiteten tror man uppkommer framförallt genom bakterieinfektion. Om man behandlar periimplantiten i ett tidigt skede finns det goda chanser att den läker ut.

Hitta mer information om tandimplantat här

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use