En oberoende informationstjänst.
 
Allmänt

Munslemhinnans uppbyggnad

Lycklig äldre manFörändringar i munhålans mjukvävnader är relativt vanliga och dessbättre sällan av allvarlig art. Den vävnad som oftast engageras är munslemhinnan, den ytliga vävnad som har till huvudsaklig uppgift att utgöra ett skydd för de underliggande strukturerna.

Munslemhinnan är uppbyggd av ett ytskikt, epitelet, som är snarlikt det ytskikt vi har på huden. Under epitelet finns bindväven som innehåller blodkärl och nerver vilket inte förekommer i epitelet.

Spottkörtlar

Andra mjukvävnader i munnen som kan förändras är spottkörtlarna som är rikligt representerade i munregionen. Förutom de stora spottkörtlarna finns ytterligare 300 - 400 små spottkörtlar som är utspridda i hela munhålan. Om man undersöker underläppens insida kan man ganska tydligt både se och känna de små runda körtlarna. Givetvis kan även andra mjukvävnader i regionen förändras men det är mindre vanligt.

Former av mjukvävnadsförändringar

De olika former av skador eller förändringar vi kan se i munhålans mjukvävnader är ofta av följande:
  • Traumatiska skador, dvs mekaniska skador orsakade av t.ex skav, påbitning eller våld av något slag.

  • Infektioner, vilket innebär att mikroorganismer (bakterier, virus, svamp) bidrar till att förändringen uppstår. Förändringen uppstår genom den inflammation som följer på infektionen.

  • Inflammatoriska förändringar utan att mikroorganismer är närvarande. Detta innebär att celler eller antikroppar från det egna immunförsvaret är orsak till skadans uppkomst.

  • Vävnadsnybildningar, vilket innebär att någon eller några vävnader, av olika skäl, har ökat i volym.

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use