En oberoende informationstjänst.
 
Sjukdomsutveckling

Bakterier viktig orsak

MänniskorHos alla människor finns bakterier i munnen och dessa bildar i olika omfattning bakteriebeläggningar på tänderna, så kallat plack. Placket kan man avlägsna genom god munhygien med tandkräm, tandborste, tandtråd och tandstickor

En viktig orsak till tandlossning är dessa bakterier. Kroppen försvarar sig mot bakterierna och reagerar med en inflammation. Försvaret - inflammationen, går ut på att göra sig av med bakterierna. Vissa delar av inflammationen bryter ner och skadar den inflammerade vävnaden. Det är när inflammationen skadat och brutit ner en mer eller mindre stor del av tandens fäste i käken, som man har fått tandlossning - parodontit.

Försvaret mot placket kan ha varierande styrka och inbegripa olika mekanismer hos olika människor. Det är till viss del ärftligt och kan delvis förklara varför en del människor drabbas av svår (snabb) parodontit medan andra endast har en lindrig (långsam) tandlossning eller är helt friska.

En förenklad förklaring är att om kroppens försvar inte kan hålla jämna steg med bakteriernas tillväxt, kommer de tänder där placket sitter att stötas bort. Det är som regel en långsam process som kan sträcka sig över flera tiotal år.

Parodontiten är därför oftast en långsam sjukdom, som först efter många år av bakteriebeläggningar leder till att tänderna förlorar sitt fäste och faller ut.

Jämförelse mellan friskt- och sjukt- tandkött

Tandköttsinflammation är första tecknet

Sjukdomen börjar med en inflammation som bara omfattar tandköttskanten, den del av tandköttet, som är i direkt kontakt med bakterierna som sitter fast på tanden i form av en bakteriebeläggning (plack).

Ett par millimeter av tandköttet närmast intill tanden blir rödare än normalt. Rodnaden är ett tecken på en inflammation vilket är kroppens försvar mot bakterierna i placket. I mikroskopet kan man se försvarscellerna som "äter upp" och förstör bakterierna. Inflammationen som enbart omfattar tandköttet kallas "gingivit".

Gingiviten kan "botas" utan att det blir några kvarstående skador. Det läkta tandköttet återtar helt sin normala form, färg och funktion. Läkningen börjar så snart bakterierna avlägsnas. Tändernas fäste är opåverkat. Det bästa är om sjukdomen behandlas och stoppas redan i detta tidiga stadium.

Om försvaret fungerar effektivt, sker ingen fortsatt sjukdomsutveckling trots en viss plackansamling. Detta är situationen hos personer som inte utvecklar någon parodontit; man har en lätt gingivit som kan sträcka sig över många år utan att utvecklas vidare.

Tandlossning vid dåligt bakterieförsvar

TandköttsinflammationOm försvaret mot bakterierna reagerar dåligt eller reagerar för starkt mot bakterierna, utvecklas sjukdomen vidare. Inflammationen ökar i omfattning, går på djupet av tandköttet och närmar sig tandens fäste i ben och tandkött. Efter en tids inflammation löses benkanten upp och tandfästet förloras. Vi har då fått en tandlossning eller parodontit.

Man kan inte på egen hand kan avgöra om inflammationen är en gingivit eller parodontit. Därför bör man söka hjälp så snart man misstänker en inflammation i tandköttet.

När parodontiten väl börjat, fortsätter den så länge som bakterierna finns kvar invid tandköttet.

Vad är tandsten?

Tandsten bildas av att det i saliven finns mineralsalter som fälls ut i placket och hårdnar. Den typen av tandsten kallas även salivsten, är ljus till färgen och kan bildas på 2-3 dagar. Ett av de vanligaste ställena där salivsten bildas är bakom framtänderna i underkäken. En annan typ av tandsten bildas under tandköttet och diagnostiseras hos tandläkaren/ tandhygienisten. Denna typ av tandsten, serumsten, bildas vid tandköttsinflammation och är hård och svart till färgen

Varbildning i djupa fickor

Ibland kan besvär uppstå från djupa fickor med stora bakterieansamlingar. Inte sällan sker detta i samband med förkylning eller andra infektioner.

Det blir en ansamling av var i fickan under tandköttet och tandköttet svullnar upp. Spänningen i vävnaden kan vara smärtsam och patienten söker hjälp. Den första åtgärden blir då att tandläkaren undersöker och konstaterar om det är en tandlossningssjukdom som är orsaken. Varbildningen behandlas och patienten informeras om att det är en parodontit som behöver behandlas. Om skadorna på tändernas fäste är omfattande och djupgående, kan det vara klokt att låta ta bort sådana tänder.

Benfickor svåra att behandla

Uppkomst av benfickorFickan kan uppstå i käkbenet och är i sina djupare del belägen inom utmed tandroten. Behandlingen kompliceras genom att det är svårt att komma åt i fickan. När man upptäcker benfickor försäkrar sig tandläkaren om att tanden inte är utsatt för bruxism (tandgnissling eller tandpressning). Kombinationen plack-inflammation-bruxism anses ge upphov till snabb förlust av fäste, vilket gynnar uppkomsten av benfickor.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use