En oberoende informationstjänst.
 
Munhygien

Patientens kunskap viktig

Patienten själv utför en mycket viktig del av behandlingen - med sin dagliga munhygien. Därför är patientens kunskap om hur sjukdomen uppkommer och hur den kan behandlas mycket viktig. Vid det första besöket får därför samtalet om sjukdomen ta den tid som behövs, för att just i det aktuella fallet förklara vad som hänt och vad som kan göras för att stoppa sjukdomen.

Fortsatt god munhygien

Så länge bakterierna kan hållas borta från tänderna är tandköttet friskt. Sjukdomen kommer tillbaka på de ställen där man inte kommer åt att hålla tillräckligt rent.

Patientens attityder

Behandlingen innebär att patienten får ändra sina dagliga vanor, kanske på mer än ett sätt. Om behandlingen skall lyckas måste patienten själv tycka att det är viktigt att ha sina tänder kvar.

Under de första besöken försöker den behandlande ta reda på vad patienten tycker om sina tänder och samtidigt informera om vad som går att göra och att man i de allra flesta fall faktiskt kan stoppa sjukdomen så att tänderna kan sitta kvar under hela livet, även om tändernas fäste är reducerat.

Rengöringen kräver lång tid

Ofta blir patienten överraskad över att den dagliga rengöringen kräver så lång tid för att bli fullständig. Det är särskilt rengöringen mellan tänderna som är omständlig och tidskrävande.
För en patient med tandlossningssjukdom kan det krävas 10 minuters rengöring varje dag och ibland mer, för att sjukdomen skall kunna stoppas upp.

Observera att detta endast gäller patienter med parodontit. Personer som inte har eller har haft tandlossningssjukdomen klarar sig oftast utmärkt med betydligt enklare rengöring.

Det arbete som tandhygienisten eller tandläkaren gör, för att få tänderna rena och fria från tandsten, har endast kortvarig effekt om inte patienten förmår genomföra den dagliga rengöringen.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use