En oberoende informationstjänst.
 
Läkning av tandlossning

Inflammationen minskar

Även i de fall då parodontiten medfört svår fästeförlust och fickbildning får man som regel läkning genom den behandling som finns beskrivet under Behandling. Den dagliga, noggranna rengöringen av alla tandytor och borttagandet av tandsten även på tandytorna i tandköttsfickorna gör att inflammationen minskar, inom två veckor märks oftast en tydlig skillnad.

Tandköttsfickorna minskar

När bakterierna och inflammationen på detta sätt hålls borta, reduceras fickorna under den första månaden efter behandlingen med 2 - 3 mm för att under de följande månaderna minska ytterligare några millimeter. När fickdjupet är 4 mm eller mindre, har de bakterier som framkallar sjukdomen mycket små möjligheter att slå sig ner och orsaka sjukdom på nytt.En förutsättning är dock att munhygienen är fortsatt god.

Utläkning av tandköttsfickor

Fickornas djup och så småningom även fickornas antal minskar efter behandlingen. De flesta fickorna brukar försvinna inom tre månader. Beroende på skadornas omfattning kan fickminskningen ta kortare eller längre tid och vara mer eller mindre fullständig.

Om sjukdomen kommer tillbaka

Den vanligaste orsaken till att sjukdomen fortsätter trots behandlingsförsök eller kommer tillbaka är att munhygienen är otillräcklig eller efter en tid blir mindre effektiv. När inflammationen försvinner och det känns friskt i munnen reagerar en del patienter så, att rengöringen efter en tid får ta allt kortare tid. Bakterieplacket får då tillfälle att växa, inflammationen kommer tillbaka och så är sjukdomen tillbaka. Täta kontroller med råd och hjälp, även efter läkningen, kan därför vara till nytta för ett bestående resultat.

Parodontiten är en kronisk sjukdom

Parodontiten är en kronisk sjukdom, vilket betyder att den återkommer om den dagliga behandlingen försämras eller upphör. Den som en gång haft en parodontit som behandlats bör i fortsättningen alltid vara vaksam på sin munhygien. Om placket får växa ut och sitta kvar på tänderna, kommer sjukdomen tillbaka.

De flesta tandhygienister och tandläkare väljer att följa upp behandlingen rätt ofta efter läkningen, till exempel var tredje månad, för att få tillfälle att göra rent på de ställen som missats, samt att försöka hitta metoder för patienten att underlätta och förbättra rengöringen av svåra ställen.

Behovet av sådan uppföljning är olika för olika patienter, oftast kan mellanrummen mellan kontrollerna sträckas ut, så att de efter ett par år uppgår till 6 månader. Långt ifrån alla patienter klarar av längre mellanrum än 6 månader utan att inflammationen återkommer invid någon tandyta. Därför är det bra med de täta kontrollerna.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use