En oberoende informationstjänst.
 
Besök hos tandhygienisten

Ingen remiss krävs

Det finns cirka 2.700 yrkesverksamma tandhygienister som arbetar inom privattandvården, på egna mottagningar och inom folktandvården. De allra flesta är kvinnor. Utbildningen är tvåårig och på högskolenivå.

Du behöver ingen remiss för att besöka en tandhygienist utan du kan själv ta kontakt. Givetvis kan du också tala med din tandläkare och få en rekommendation. Ofta arbetar tandläkaren och tandhygienisten i team och tandläkaren rekommenderar ofta ett tandhygienistbesök.

Först en hälsodeklaration

Tandhygienisten vill först gärna att du fyller i en hälsodeklaration. Hon får då en uppfattning om hur du mår och får också information om vilka mediciner du tar.

Fickorna mäts

Därefter undersöker tandhygienisten och mäter dina tandköttsfickor för att se hur djupa de är. Hon tittar också på hur tandköttet ser ut - om det blöder, är rött eller svullet - och tar röntgenbilder, om så behövs.

Beläggningar tas bort

Tandhygienisten tar sedan bort eventuell tandsten och missfärgningar samt putsar och polerar dina tänder och fyllningar. Om beläggningarna inte regelbundet tas bort, kan de på sikt orsaka tandlossning.

Handinstrument och ultraljud

Tandstenen kan tas bort med hjälp av två metoder. Den ena är att använda handinstrument, små krokar i olika storlekar som når ner i tandköttsfickorna. Den andra är ultraljud, med vilket beläggningarna vibreras bort. Många tandhygienister använder sig av båda metoderna.

Om du tycker att behandlingen är obehaglig, be att få smärtlindring i någon form. Det enklaste är smärtstillande salva eller spray men du kan också få lokalbedövning. Avslappningsövningar, till exempel till musik, eller andningsövningar är andra alternativ.

När alla tänderna är rengjorda, poleras de så att de känns blanka och fina. Bakterier har då också svårare att få fäste.

Ger goda råd

Av tandhygienisten får du också veta hur du på bästa sätt ska kunna behålla ett friskt tandkött, t.ex. genom att använda tandtråd, mellanrumstandborstar eller tandstickor.

Viktigt med återbesök

Gör det till en god vana att gå till tandhygienisten en eller ett par gånger om året. Då får du din munhälsa regelbundet kontrollerad och dina tänder rengjorda. Om du sedan också sköter dina tänder noga hemma har du möjlighet att behålla en god munhälsa livet ut. Tala med din tandhygienist och tandläkare hur du bäst lägger upp besöken hos dem båda.

Uppsökande verksamhet inom äldreboendet

Landstinget har ett lagstadgat ansvar för tandvården när det gäller äldre som bor i särskilda boendeformer. Den första kontakten tas av tandhygienister, som söker upp nyinflyttade på till exempel äldreboende och sjukhem för en kostnadsfri bedömning av deras munhälsa. De kan sedan vid behov få hjälp att komma vidare till tandläkare eller tandhygienist.

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use