En oberoende informationstjänst.
 
Tandvård inom specialområden

Specialister inom olika områden

Om du behöver hjälp med mer komplicerad behandling, kan din tandläkare remittera dig till en specialisttandläkare, antingen privat, inom folktandvården eller på sjukhus. Dessa har en flerårig vidareutbildning inom sin specialitet. De har också rätt att ta ut en högre taxa.

Bettfysiologi

Bettinslipning och utprovning av bettskenor till patienter som har problem med tandgnissling eller tandpressning.

Käkkirurgi,
(oral kirurgi)

Olika slags käkkirurgi, t.ex. insättning av implantat, operation av rotspetsar och visdomständer.

Odontologisk
röntgendiagnostik

Komplicerad tand- och käkröntgen. Omfattande röntgenundersökningar.

Oral protetik

Komplicerade behandlingar med kronor, broar och olika sorters tandproteser.

Rotbehandling,
(endodonti)

Komplicerade rotfyllningar eller när det ställs extra höga krav.

Specialiserad barntandvård
(pedodonti)

Behandling av barn, speciellt tandvårdsrädda barn. Hit remitteras också barn med förändringar i tänderna eller käkarna, likaså om det finns nedärvda missbildningar.

Tandlossningssjukdomar
(parodontologi)

Komplicerade fall av tandlossning.

Tandreglering
(ortodonti)

Tandregleringar på både barn och vuxna.

Sjukhustandvård

Dessutom finns sjukhustandvård på sjukhus och sjukhemsmottagningar. Där erbjuds tandvård till bland annat gamla eller sjuka personer, sådana som är svårt tandvårdsrädda samt personer med infektionsrisk, likaså psykiskt och fysiskt handikappade. Sjukhustandvården kan även ge råd vad gäller skötsel av dessa patienters munhälsa.

Estetisk tandvård

Många frågar i dag efter estetisk tandvård, dvs. porslinsfasader, blekning av tänder med mera. De flesta allmänpraktiserande tandläkare utför sådan behandling. Många tandhygienisterna åtar sig också blekningar.

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use