En oberoende informationstjänst.
 
Barntandvård

Barn och ungdomar har fri tandvård

Till och med det år du fyller 19 får du gratis tandvård som bekostas av landstingen. Vissa landsting har andra regelr. Huvudansvaret för barntandvården har folktandvården, som drivs av landstinget. Första kallelsen skickas från folktandvården när barnet är tre år. Inom vissa landsting är det också möjligt att välja privat tandvård. Om du vill anlita en privatpraktiserande tandläkare för dina barn, fråga då hos din lokala folktandvård vad som gäller. När du sedan vänder dig till privattandläkaren krävs ett tandvårdsbevis, som utfärdas av tandvårdsstaben på landstinget.

Vid olycksfall, kontakta först din vanliga tandläkare eller en akuttandläkare. (Se Barntandvård Allmänt.)

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use