En oberoende informationstjänst.
 
Om du anser dig felbehandlad

Tala först med din tandläkare

Om du anser dig felbehandlad, kontakta först din tandläkare för att reda ut eventuella missförstånd.

Patientnämnden kan hjälpa dig vidare

Om du vill gå vidare och är osäker på vart du bör vända dig eller vilka regler som gäller, kontakta då landstingets eller kommunens patientnämnd (tidigare förtroendenämnden). För adress och telefonnummer, ring landstingets eller kommunens informationsavdelning eller titta i telefonkatalogens blå sidor eller i landstingskatalogen.

HSAN kan ge erinran eller varning

Om du anser att du blivit felbehandlad kan du anmäla detta skriftligt till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Det är dock viktigt att du anmäler så fort som möjligt, eftersom HSAN inte tar upp ärenden som är äldre än två år. Om nämnden finner att någon har gjort sig skyldig till fel eller försummelse kan personen ifråga få en erinran eller en varning.

Adress:

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Box 3539, 103 69 Stockholm.
Tel 08-786 99 00.

Information på socialstyrelsen:
http://www.sos.se/FULLTEXT/9700-017/9700-017.htm

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use