En oberoende informationstjänst.
 
Allmänt

Avgiftsfri tandvård 0-19 årBarn läser bok

Till och med det år man fyller 19 är tandvården avgiftsfri och bekostas av landstingen. (Vissa landsting har andra regler). Detta innebär att ditt barn garanteras fri tandvård i samband med de rutinundersökningar som bör utföras var 12:e - 24.e månad. I samband med akut omhändertagande har barn och ungdom också avgiftsfri tandvård

Kan man välja tandläkare?

Vanligen sköts tandvården av Folktandvårdsklinikerna, men hos vissa landsting kan denna vård även erhållas hos en Privattandläkare, efter utfärdande av en tandvårdsremiss som ger dig möjlighet att gratis välja vårdgivare. Tala med din tandläkare.

Vem undersöker?

Undersökningarna utförs av tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. I samband med undersökningen registreras om det är någon avvikelse och om det är något som ska behandlas. Det kan gälla karies, bettavvikelser m.m. Man gör också en bedömning om man ska behandla på en gång eller om man kan avvakta. Vid omfattande eller komplicerade avvikelser kan ditt barn remitteras till specialist.

Be gärna din tandläkare att förklara vad man hittat i samband med undersökningen och hur man skall behandla eller förebygga detta.

Om du inte är nöjd med omhändertagandet hos din tandläkare kan du alltid vända dig till ansvarig klinikchef eller landstingets patientnämnd.

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use