En oberoende informationstjänst.
 
Tonåringar 13-19

Tonåringens tänder

Vid 12-13 års ålder har de flesta barn sina permanenta tänder i munnen (Se tandframbrott).

Hos vissa barn kan det saknas enstaka tänder på grund av att tandframbrottet är försenat. Det är mer ovanligt att tanden saknas helt. Avvikelser i tändernas antal och läge kan ibland vara en orsak till att ditt barn bör remitteras till tandregleringsspecialist. Om du undrar-tala med tandläkare.

Tonåringens matvanor

Tonåringar har många gånger etablerade och omfattande matvanor som kan vara svåra att påverka eller styra. Ur tandsynpunkt är det viktigt att man intar sina huvudmål ordentligt istället för att småäta mellan måltiderna. Varje gång man stoppar något i munnen startar syraproduktionen som skadar tänderna. Man bör observera idrottande tonåringar och deras konsumtion av sportdrycker. De flesta sportdryckerna innehåller socker och risken för kariesskador kommer att öka om man konsumerar sportdrycker vid träning och tävlingar. Den enda dryck som man ur tandvårdssynpunkt kan rekommendera mellan måltider och i samband med idrott är vatten. Vidare bör godisätandet samlas till ett tillfälle per vecka-"lördagsgodis":

Snus och rökning

Snusning och rökning är ur medicinsk synpunkt två riskvanor. Ur tandvårdssynpunkt kan man konstatera att både snusning och rökning ger negativ påverkan på tänder och tandkött.

Karies hos tonåringar

Karies-hål i tänderna hos tonåringar kan utvecklas om man äter ofta, rengör sina tänder oregelbundet eller tillför fluor i liten omfattning och har en stor mängd av kariesframkallande bakterier i munhålan.
Om du riskerar att få karies eller inte, kan avgöras av svaren på följande frågor:

  • hur ofta äter du? Varje gång man stoppar något i munnen som innehåller socker (dolt eller öppet) startar en syraproduktion som skadar tänderna. Vanligtvis klarar tänderna att man äter tre huvudmål och två mellanmål per dag, dvs högst fem intag per dag. Tänk på att en litet mellanmål ofta är lika skadligt som ett stort huvudmål.
  • hur ofta rengör du tänderna? Tandborstning morgon och kväll bör vara en målsättning för alla. Användning av tandtråd bör starta vid 14-15 års ålder, när man har kontakt mellan sina permanenta tänder. Tandtråd bör användas minst 1-2 gånger per vecka. Be tandvårdspersonalen att instruera dig i hur man använder tandtråd.
  • fluor-hur och hur ofta? Fluortandkräm skall användas i samband med varje tandborstning. Om du har någon riskfaktor som kan öka risken för karies (konstaterad förekomst av kariesframkallande bakterier, allmänna sjukdomar som föranleder medicinering mm), bör man ge ett extra fluorskydd. Det kan ges i form av fluortabletter, fluortuggummi(om barnet kan tugga tuggummi) eller fluorsköljning. Tandvårdarna kan också ge fluorbehandling i samband med undersökningen. Hör med din tandläkare vilken fluorbehandling som passar bäst.
  • förekomst av höga koncentrationer av kariesframkallande bakterier. Om dina tandvårdare misstänker att du har många kariesframkallande bakterier kan detta konstateras med ett enkelt bakterieprov. Därefter kan lämpliga åtgärder insättas. Fråga din tandläkare.

Lagning av hål

Hål i tänderna hos tonåringar uppstår framförallt på tuggytan men i vissa fall även mellan tänderna. Många gånger kan man som tandvårdare förebygga hål på tuggytorna genom att tidigt "försegla" tuggytan med en lättflytande plast. Detta görs framför allt på kind- och oxeltänder som nyligen har brutit fram i munnen. Ingreppet är helt smärtfritt och skadar inte tanden på något sätt.

Hål mellan tänderna är svårare att upptäcka på ett tidigt stadium och kräver därför att en noggrann röntgenundersökning utförs i samband med ditt besök hos tandvården. Dessa skador kan förebyggas genom en bra kost, användning av tandtråd och rätt fluorskydd.

Om karieskadan på en tand är så omfattande att den måste lagas görs detta alltid med någon form av "vit fyllning", dvs aldrig med amalgam. Efter att man bedövat tanden avlägsnas den kariesskadade delen och tandläkaren sätter en plastfyllning i tanden.

Tandköttsinflammation

Inflammationer i tandköttet förekommer framför allt i samband med bristande munhygien. Rengöring av tänderna och tandkött skall göras minst två gånger per dag med tandborste och fluortandkräm. Använd tandtråd minst 1-2 gånger i veckan. Om du trots noggrann tandborstning och användning av tandtråd har problem med tandköttet (svullet, lättblödande eller ömmande), bör du rådfråga din tandvårdare.

Tandskador i samband med olycksfall hos tonåringar

Tandskador under tonårstiden är många gånger omfattande och allvarliga. Oavsett skadans omfattning på tänder/käkar bör Du följa dessa råd;

  • stoppa eventuell blödning, tvätta ansikte och mun med vanligt vatten
  • se efter om det fattas någon tand eller tandbit. Om så är fallet lägg tand eller tandbit i mjölk ("röd"standardmjölk- 3%)
  • kontakta omgående din tandläkare eller jourhavande tandläkare för att få tid snarast för undersökning och behandling
  • anmäl alltid skadan till försäkringsbolag efter akutbesöket hos tandläkare. Försäkringsbolaget som kontaktas är det där barnet är olycksfallsförsäkrat.

Skador på permanenta tänder
Skador på permanenta tänder
 
Tandskador i det permanenta bettet bör kontrolleras under ett eller flera år med anledning av risk för komplikationer.

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use