En oberoende informationstjänst.
 
Skolbarn - 7 till 12 år.

Tandväxling i skolåldern

Det permanenta bettet bryter fram under perioden 6-13 år. Den första permanenta tanden som kommer är underkäkens framtänder, men innan nio års ålder har de flesta barn fått fyra nya tänder i över resp underkäke samt fyra nya sexårständer (=första oxeltanden).

De permanenta tändernas frambrott (Se tandframbrott) sker enligt en förutbestämd ordning och tidpunkt, men med en viss individuell variation.

Kvarsittande mjölktänder vid tandframbrott
Mjölktänder som sitter
kvar vid tandframbrott

De problem som kan uppstå i samband med att man tappar mjölktänder och de permanenta tänderna bryter fram är att:

  • mjölktanden sitter kvar för länge. Genom att vicka på mjölktanden kan den lossna. Om detta inte fungerar hör med din tandläkare.
  • den permanenta tanden får inte plats trots att mjölktanden har lossnat. Detta brukar ordna sig i de flesta fall. Barnets käkar växer och det kommer snart att finnas plats.
  • det har kommit en ny tand på ena sidan men ej på den andra sidan. Vanligen kommer tänderna symmetriskt. Avvakta ett par veckor-konsultera sedan din tandläkare. Det kan vara en liten försening av frambrottet. Ett fåtal barn kan sakna en eller flera permanenta tänder. Detta kan din tandläkare se med hjälp av en enkel röntgenundersökning.

Skolbarnens matvanor

Kost till barn i skolåldern påverkas av många faktorer. Ur tandsynpunkt är det viktigt att barnen intar sina huvudmål ordentligt istället för att småäta mellan måltiderna. Varje gång man stoppar något i munnen startar syraproduktionen som skadar tänderna. Vidare bör man vara uppmärksam på idrottande barn och deras konsumtion av sportdrycker. De flesta sportdryckerna innehåller socker och risken för kariesskador kommer att öka. Den enda dryck som man ur tandvårdssynpunkt kan rekommendera mellan måltider och i samband med idrott är vatten. Det bästa är att godisätandet samlas till ett tillfälle per vecka-"lördagsgodis":

Karies hos skolbarnet

Risk för karies finns hos de barn som

  • äter eller dricker ofta . Barn i skolåldern bör äta tre huvudmål och två mellanmål per dag. Om man äter eller dricker mellan målen ökar risken för karies dramatiskt. Det är inte bra att småäta frukt, bullar, kakor, glass och godis. Drycker som man bör undvika särskilt mellan målen är läsk, cola, saft och juice.
  • borstar sina tänder oregelbundet eller sällan. Man bör borsta tänderna morgon och kväll varje dag. För att få riktigt rent ska man hålla på minst 2-3 minuter och använda fluortandkräm. Som förälder bör man hos yngre skolbarn kontrollera att tandborstningen är effektivt utförd och själv hjälpa till någon eller några gånger i veckan. Äldre skolbarn som har tillräckligt god motorik för att utföra tandborstningen själv, bör påminnas så att borstningen inte glöms bort utan görs regelbundet.
  • har litet eller inget intag av fluor. Daglig tandborstning med fluortandkräm bör utföras av alla barn. De barn som har risk för att få karies eller har början till hål i sina tänder bör öka sin konsumtion av fluor-i form av fluortabletter, fluortuggummi eller fluorsköljning. Barnen kan också behandlas med fluor hos tandvården. Hör med din tandläkare.

Lagning av hål

Hål i tänderna hos skolbarn uppstår framförallt på tuggytan. Många gånger kan man som tandvårdare förebygga detta genom att tidigt "försegla" tuggytan med en lättflytande plast. Detta görs framförallt på kind- och oxeltänder som nyligen har brutit fram i munnen. Ingreppet är helt smärtfritt och skadar inte tanden på något sätt.

Om karieskadan på en tand är så omfattande att den måste lagas görs detta alltid med någon form av "vit fyllning", dvs aldrig med amalgam hos barn.
Efter att man har bedövat tanden avlägsnas den kariesskadade delen och tandläkaren applicerar en plastfyllning (om det är en skadad permanent tand) eller motsvarande fyllningsmaterial (om det är en mjölktand).

Tandskador i samband med olycksfall hos skolbarn

Den vanligaste skadan som drabbar skolbarn är en avslagen framtand hos barn i 8-11 års ålder. Andra typer av skador är tänder som är löst sittande, sitter i felaktigt läge eller är helt utslagna.

Om ditt barn drabbas av ett olycksfall som givit en misstänkt tandskada bör du:

  • stoppa eventuell blödning, tvätta ansikte och mun med vanligt vatten.
  • se efter om det fattas någon tand eller tandbit. Om så är fallet lägg tand eller tandbit i mjölk ("röd"standardmjölk- 3%).
  • kontakta omgående din tandläkare eller jourhavande tandläkare för att få tid snarast för undersökning och behandling.
  • alltid anmäla skadan till försäkringsbolag efter akutbesöket hos tandläkare. Försäkringsbolaget som kontaktas är det där barnet är olycksfallsförsäkrat.

Tandskador i det permanenta bettet bör kontrolleras under ett eller flera år då det finns risk för komplikationer

Om barnet idrotter kan man förebygga tandskador genom att använda de olika typer av tand- och ansiktsskydd som finns. Man väljer ett som passar till den idrott som ditt barn utövar. Rådgör med din tandläkare och barnets idrottstränare.

Tandvårdsrädsla

Skolbarn som vägrar tandbehandling eller upplever besöket hos tandvården som mycket negativt, bör remitteras till en barntandvårdsspecialist. Tala med ditt barns tandläkare.

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use