En oberoende informationstjänst.
 
Munhälsa och allmänhälsa

Munnen kroppens spegel

En frisk och fräsch mun bidrar i hög grad till det allmänna välbefinnandet. Att bibehålla sin mun och sina tänder friska är för de allra flesta människor en relativt enkel åtgärd. Rätt hjälpmedel lite tid morgon och kväll, fluortandkräm, regelbundna måltider och få mellanmål räcker för de flesta av oss för att bibehålla en god tandhälsa.

Munnen är kroppens spegel var en slogan för många år sedan den är idag högaktuell. Idag vet vi att det troligtvis finns ett samband mellan dålig munhygien, inflammationer i tandköttet och ett antal av våra vanligaste folksjukdomar, t.ex. hjärtkärl sjukdomar, stroke, diabetes och luftvägssjukdomar. Den förebyggande tandhälsovården intar en viktig position i det allmänna hälsoarbetet, vilket gör besöken och munhygienkontrollerna hos tandläkaren och tandhygienisten ytterst viktiga.

Den bakterieansamling som förekommer på tänder och i tandköttsfickor består av ett stort antal olika bakteriearter. I en frisk tandköttsficka kan mer än 1000 bakterier förekomma och hos en person med tandlossning (parodontit) kan antalet bakterier uppgå till långt mer än 100 000 000 i en sjuk tandköttsficka.

Friska tänder friskt tandkött

Kunskap om hur man bevarar sina tänder och tandkött friskt är en mycket viktig del av tandhälsovårdsarbetet. För att kunna utföra en adekvat egenvård krävs en god teknisk förmåga och kännedom om hur tandborstning och användandet av t.ex. tandtråd, tandstickor, mellanrumsborstar och övriga hjälpmedel utförs för att bästa möjliga resultat skall uppnås. Tandsjukdomarnas uppkomst och behandling liksom bakteriebeläggningarnas involvering i sjukdomsprocessen är en viktig kunskapen.

Vid besöken hos tandhygienist och tandläkare är det lämpligt att diskutera dessa frågor. Den vård som du ger dina tänder varje dag är högst betydelsefull. (Läs mer på Tandlossning, sjukdomsutveckling)

Munhälsa för barn och äldre

För våra barn och ungdomar är det av stor vikt att det förebyggande tandhälsovårdsarbetet inte glöms bort utan att man tidigt får lära sig vikten av att upprätthålla en god munhygien och goda kostvanor. Kunskap och en god munhygien kan i framtiden ytterligare begränsa våra folksjukdomar, tandlossning och hål i tänderna.

Det ökande antalet äldre och riktigt gamla med egna tänder kräver särskilda insatser. Att få hjälp med munhygienen när man själv inte klarar denna procedur är en självklar rättighet. Det är lika viktigt för det allmänna välbefinnandet med en ren och fräsch mun när man är gammal som när man var ung, den förebyggande tandhälsovården skall inte upphöra eller utebli när man som bäst behöver den.

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use