En oberoende informationstjänst.
 
Tandkräm och munvatten

Tandkrämer

Tidigare var tandkrämens uppgift att tillföra behagliga smakämnen och något slipmedel som bidrog till att avlägsna missfärgningar i samband med tandborstningen. I dag är oftast slipmedlen mildare för att slipskador på tänderna skall undvikas. Därefter tillkom fluorföreningar som bidrar till att minska risken för uppkomst av karies (hål i tänderna). I dag innehåller så gott som alla tandkrämer fluor.

Flera tandkrämer innehåller substanser som kan minskar tandstensbildningen. De kan inte avlägsna befintlig tandsten, endast minska nybildningen, vilket är värdefullt för personer som snabbt bildar stora tandstensmängder. Denna egenskap brukar beskrivas på förpackningen som "mot tandsten".

Munvatten

De flesta munvatten som förekommer på marknaden innehåller starka smakämnen som tillfälligt, under ett par timmar, döljer dålig bakterielukt från munnen. De är dock inte bakteriedödande och används därför inte vid behandlingen av gingivit eller parodontit.

Medicinska munvårdsmedel

Det finns ett antal bakteriedödande lösningar för munsköljning på apoteket som innehåller klorhexidin. Den används som regel endast under några veckor och på tandläkarens inrådan. Det är ett medicinskt munvårdsmedel som säljs receptfritt på apotek. Det används efter operationer i munnen då tandborstning inte kan genomföras samt vid några ytterligare speciella behandlingar. Det ger en ofarlig, övergående, brun missfärgning av tänder och tunga vid längre tids användning. Missfärgningen på tänderna kan borstas eller putsas bort. Klorhexidinlösningar kan även ge övergående förändringar i smakupplevelsen och tungsveda.

Klorhexidin tar inte bort befintligt plack men hindrar effektivt ny plackansamling på tänderna. Det förutsätter munsköljning under en minut morgon och kväll.

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use