En oberoende informationstjänst.
 
Munhälsa och tobaksbruk
Med stöd av ett stort antal vetenskapliga studier vet vi att det finns ett samband mellan tobaksprodukter, då framför allt rökning, och sjukdomstillstånd i munnen. Risken är större att drabbas av tandlossning, och läkningen är sämre och går långsammare. Det gör att det är utomordentligt viktigt att tänka igenom rökningens effekter på vävnaderna i munnen och kanske fundera på att sluta. Som enskild person gör vi då hälsovinster både när det gäller munnen och tänderna men också när det gäller kroppen för övrigt. Visste du att redan efter en kort tids rökstopp har din kondition förbättrats med 30%? Rökning bidrar dessutom till att bruna beläggningar fastnar på tänderna, vilket får resultatet att munnen varken känns fräsch eller ser fräsch ut.

Idag har många tandhygienister kunskap om rökavvänjning och kan erbjuda hjälp till de patienter som önskar sluta röka.

Bruket av snus ökar dramatiskt i de flesta åldersgrupper, snusets påverkan på munhälsan är idag inte helt kartlagd. Däremot vet vi att slemhinnan där snuset placeras får ett vitaktigt, veckat utseende och att tandköttet drar sig tillbaka vilket innebär att tandens rotyta blottläggs. Forskning har också visat att snusare löper risk för förhöjt blodtryck, samt att risken att utveckla diabetes är högre hos snusare än icke snusare.

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use