En oberoende informationstjänst.
 
Allmänt

Karies vanligaste infektionssjukdomen

Lyckliga människorKariessjukdomen är en infektionssjukdom orsakad av bakterier som lever på tandytan. Sjukdomen kännetecknas av en lokal upplösning av tandvävnaden, det som i folkmun brukar kallas "hål i tänderna".

Kariessjukdomen är kanske den vanligaste av alla sjukdomar som drabbar människan. Av svenska tolvåringar har fler än 1/3 symptom i form av kariesskador så stora att de måste åtgärdas, eller så har de redan fyllningar som tecken på behandlad kariesskada. Många medelålders och äldre människor har blivit helt eller delvis tandlösa på grund av sjukdomen, som var ännu mer utbredd i deras ungdom. Då var det mycket ovanligt att hitta en patient med kariesfria tänder.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use