En oberoende informationstjänst.
 
Framtiden

Kariessjukdomen ökar globalt

Det är svårt att sia om framtiden, speciellt för kariesiessjukdomen med så många bakomliggande faktorer. Trots mer än hundra års forskning saknas många viktiga pusselbitar för att vi helt skall förstå denna komplicerade sjukdom. Det verkar dock osannolikt att kariessjukdomen kan utrotas inom överskådlig tid. Ett oroande tecken är att förekomsten av kariessjukdomen ökar i många utvecklingsländer. En viss tendens till ökning har också observerats i de industrialiserade länderna.

Kariesvaccin möjlig utveckling

En möjlig utveckling är framställning av ett kariesvaccin. Försök pågår i många laboratorier att finna ett sådant, men svårigheterna är stora. Kariessjukdomen kan orsakas av flera olika bakterier som dessutom finns i många varianter. Ett vaccin måste ju verka på enstaka bakterier så att inte munnens ekologi rubbas. I så fall kan andra sjukdomsalstrande bakterier få fäste i munnen, vilket kanske gör att man kommer ur askan i elden! Och framför allt måste vaccinet vara helt säkert ur hälsosynpunkt med tanke på att kariessjukdomen inte är dödlig! Inget av de vaccin som idag används mot mer eller mindre livshotande sjukdomar är helt riskfria.

Försök att påverka genom molekylärbiologi

Snart är den mänskliga arvsmassan, genomet, klarlagt i detalj. Då kommer den moderna molekylärbiologin ge oss möjligheter att tillverka specifika, kroppsegna ämnen som påverkar t ex biofilmens sammansättning. Sådana försök har redan påbörjats och endast framtiden kan utvisa om de kommer att vara framgångsrika.

Till dess får vi vara glada att modern tandvård vet hur kariessjukdomen skall botas och förhindras att återuppstå. Vi vet också hur patienterna, som ju föds friska skall kunna behålla tandhälsan under resten av livet. Den kunskap vi har idag räcker en lång väg!

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use