En oberoende informationstjänst.
 
Kariessjukdomens orsaker

Individuella skillander i kariesutveckling

Kariessjukdomen är orsakad av en rubbning i balansen mellan de faktorer som strävar efter att bryta ned tandsubstansen ("angreppsfaktorer") och de som försöker återuppbygga den ("försvarsfaktorer"). Hur denna balans är inställd beror på individens egenskaper och beteende, framförallt det senare. En patient med mycket starka försvarsfaktorer tål att angreppsfaktorerna tillåts vara höga utan att bli sjuk. En annan patient har nedsatta försvarsfaktorer. Då kanske ett mycket måttligt angrepp orsakar stora skador på denna patients tänder innan tandläkaren ges tillfälle att återställa balansen.

Antal och typ av bakterier påverkar kariesutvecklingen
Den viktigaste angreppsfaktorn är infektionens intensitet, dvs med vilka bakterier patienten är infekterad och hur mycket bakterier som finns på tandytan. Tandläkaren mäter ofta hur mycket plack patienten har, ibland också hur mycket "kariesbaciller" som finns i placket. De mest namnkunniga av dessa bakterier är mutansstreptokocker och laktobaciller. Dessa utgör bara några få procent av plackets samtliga bakterier, men är ändå de sjukdomsalstrande genom sin förmåga att bilda syra och att överleva i sur miljö.

Socker viktig angreppsfaktor

Den andra viktiga angreppsfaktorn finns i kosten, nämligen dess halt av socker. Sockret fungerar som substrat, näringslösning, för bakterierna. Munnen rymmer ungefär 1 ml saliv, 1/1000 liter. Bara några sockerkorn kommer därför att ge upphov till en högkoncentrerad sockerlösning. Tar man 1/10s sockerbit i munnen blir saliven mycket sötare än sockerdricka! Det är lätt att förstå att nästan vad man än stoppar i munnen kommer det att erbjuda plackets bakterier tillräckligt med socker för att producera stora mängder syra.

Saliven den viktigaste försvarsfaktorn

Den viktigaste försvarsfaktorn utgörs av saliven, den vätska som produceras av tre pariga större körtlar och flera hundra småkörtlar utspridda i munnens slemhinna. Salivens viktigaste uppgift är att spola bort och späda ut sockret, som försvinner gradvis ur munnen genom att man sväljer ned det.

Saliven innehåller också ämnen som verkar hämmande på plackets bakterier. Genom att dessa ämnen finns i saliven hålls biofilmens bakterier i en ekologisk balans. Saliven innehåller också ämnen som minskar syrans skadeverkningar, s k buffrande ämnen. Utan dessa ämnen skulle det kunna bli ännu surare i munnen. Slutligen innehåller saliven de byggstenar som behövs för att återuppbygga tanden, nämligen kalcium och fosfat.

En vanlig anledning till att man drabbas av kariessjukdomen är nedsatt salivsekretion. Salivkörtlarna slutar helt enkelt att fungera som de skall. Orsakerna till detta kan vara många och måste därför utredas av tandläkare eller läkare i varje individuellt fall. Många allmänsjukdomar ger upphov till ett minskat salivflöde (ofta felaktigt kallat "muntorrhet" efter det symptom som patienten upplever). Vissa sjukdomar, såsom Sjögrens syndrom, stänger av salivflödet nästan helt, vilket ger upphov till ett stort lidande för patienten. Ett stort antal läkemedel har som bieffekt ett starkt nedsatt salivflöde, något som sjukvårdspersonalen inte alltid upplyser patienten om.

Tanden själv en försvarsfaktor

Även tanden själv kan räknas till en försvarsfaktor. Tändernas "kvalitet" kan variera mellan individer på grund av skillnader både i arv och miljö. Den kanske viktigaste försvarsfaktorn är dock hur mycket fluor (Se Fluor väsentlig försvarsfaktor) tandytan innehåller.

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use