En oberoende informationstjänst.
 
Hur uppkommer "hålen"?

Bakterieplack bildas på tandytan

På tandytan, liksom på ytan av resten av munnen lever oerhört många bakterier tillsammans i en tunn hinna, en så kallad biofilm. På tänderna kallas oftast biofilmen för "plack", speciellt när den har blivit så tjock att den syns. Sammansättningen av placket varierar mycket beroende på läget i munnen, men också beroende på individens försvarssystem mot bakterier. En del människor tycks ha ämnen i sin saliv som "stöter bort" kariesbakterierna, som då ersätts med mer harmlösa bakteriearter.

Syra produceras efter födointag

Tand utsatt för kariesbakterierVissa bakterier som lever i placket har egenskapen att producera syra som slutprodukt för sin ämnesomsättning. Om tandbakterierna får tillgång till socker, genom att vi äter något sött som passerar genom munnen, så startar de genast att framställa mjölksyra. Syraproduktionen fortsätter så länge det finns tillräckligt mycket kolhydrat kvar i munnen. Hur fort kolhydraterna försvinner är beroende av hur mycket man stoppat in i munnen, i vilken form det är, och kanske framför allt hur snabbt kolhydraten spolas bort av saliven. Det är därför lätt att förstå att patienter skiljer sig mycket åt när det gäller hur mycket syra som hinner produceras efter en måltid.

Tandemaljen bryts ner av syra

Tand under tidig karieslesionEmaljen, kroppens hårdaste material, består av många miljoner små kristaller uppbyggda av kalcium och fosfat. Den nybildade syran kommer nu att ta sig in i tandemaljen genom mellanrummen mellan kristallerna. Härinne kommer syran göra vätskan i tandemaljen sur vilket medför att kristallerna kommer att lösas upp, och kalcium och fosfat försvinna ut ur tanden.

Upplösningen avstannar när sockret tagit slut och bakterierna inte längre kan producera syra. Då börjar ett mödosamt återuppbyggnadssarbete av den nedbrutna vävnaden genom att kalcium och fosfat tar sig in i tanden igen.

Återuppbyggnasarbete efter nedbrytningÅteruppbyggnaden går dock mycket långsammare än nedbrytningen, men kan påskyndas om det finns fluor (se Fluor betydande försvarsfaktor) tillhands i tanden.

Det är lätt att förstå att ju oftare och ju intensivare denna attack mot tanden är, desto snabbare kommer kariesskadan att förstoras

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use